AHLEFELDT, HANS HENRIK [SSNE 1509]

Surname
AHLEFELDT
First name
HANS HENRIK
Title/rank
Nationality
DANE
Region
Social status
GENTRY
Education
Religion

Text source

E. Marquard, Danske Gesandter og Gesandtskabspersonale indtil 1914 (Copenhagen, 1952).

Service record

DENMARK-NORWAY, STUART KINGDOMS
Arrived 1689-12-17
Departed 1691-12-31
Capacity ENVOY, purpose DIPLOMACY