LINDENLOV, CHRISTOFFER [SSNE 1383]

Surname
LINDENLOV
First name
CHRISTOFFER
Title/rank
Nationality
DANE
Region
Social status
GENTRY
Education
Religion

Text source

E. Marquard, Danske Gesandter og Gesandtskabspersonale indtil 1914 (Copenhagen, 1952). Danish resident in London, 1668-1672.

Service record

DENMARK-NORWAY, STUART KINGDOMS
Arrived 1668-08-12
Departed 1672-12-31
Capacity RESIDENT, purpose DIPLOMACY