ENGELSMAN, ROBERT [SSNE 1328]

Surname
ENGELSMAN
First name
ROBERT
Title/rank
SHIPBUILDER
Nationality
ENGLISH
Social status
GENTRY

Text source

Robert Engelsman is listed as an English shipbuilder at Kungsör shipyard in 1601. He was presumably related to Nils Engelsman [SSNE 6645].

Sources: O. Lybeck et. al., Svenska Flottans Historia: Örlogsflottan i ord och bild från dess grundläggning under Gustav Vasa fram till våra dagar (3 vols., Malmö, 1942), vol.1, p.80.

Service record

SWEDEN, KUNGSOR SHIPYARD
Arrived 1601-01-01
Departed 1601-12-31
Capacity SHIPBUILDER, purpose NAVAL