SKOMAGER, JORGEN [SSNE 763]

Surname
SKOMAGER
First name
JORGEN
Title/rank
DR.
Nationality
DANE
Region
Social status
GENTRY
Education
UNIVERSITY
Religion

Text source

E. Marquard, Danske Gesandter og Gesandtskabspersonale indtil 1914 (Copenhagen, 1952).

Service record

DENMARK-NORWAY, ENGLAND
Arrived 1590-01-01
Departed 1590-12-31
Capacity AGENT, purpose DIPLOMACY