ELLING, JENS [SSNE 1397]

Surname
ELLING
First name
JENS
Title/rank
Nationality
DANE
Region
Social status
GENTRY
Education
Religion

Text source

E. Marquard, Danske Gesandter og Gesandtskabspersonale indtil 1914 (Copenhagen, 1952).

Service record

DENMARK-NORWAY, STUART KINGDOMS
Arrived 1705-10-17
Departed 1705-12-31
Capacity ENVOY, purpose DIPLOMACY