GYLDENLOVE, ULRIK FREDERIK [SSNE 1382]

Surname
GYLDENLOVE
First name
ULRIK FREDERIK
Title/rank
Nationality
DANE
Region
Social status
NOBILITY
Education
Religion

Text source

E. Marquard, Danske Gesandter og Gesandtskabspersonale indtil 1914 (Copenhagen, 1952).

Service record

DENMARK-NORWAY, STUART KINGDOMS
Arrived 1669-04-24
Departed 1670-02-22
Capacity AMBASSADOR, purpose DIPLOMACY`