BILLE, JENS [SSNE 1191]

Surname
BILLE
First name
JENS
Title/rank
Nationality
DANE
Region
Social status
GENTRY
Education
Religion

Text source

E. Marquard, Danske Gesandter og Gesandtskabspersonale indtil 1914 (Copenhagen, 1952).

Service record

DENMARK-NORWAY, STUART KINGDOMS
Arrived 1626-07-04
Departed 1626-12-31
Capacity AGENT, purpose DIPLOMACY