DURCKAM, SARA [SSNE 7854]

Surname
DURCKAM, DURCHAM, DURKAM
First name
SARA
Nationality
ENGLISH?

Text source

Sara Durckam married the Swedish naval officer, Johan Kilian Wilhems sometime in the later 1600s. See: Swedish Krigsarkiv, Svenska Sjöofficerare vol. ii, Biografiska anteckningar om officerare anställda vid örlogsflottan åren 1600-1699, unpublished typescript. Section 'Namnregister över kvinnor', p.24 Female

Service record

SWEDEN,
Purpose MISC