COHEN, WILHELM [SSNE 5558]

Surname
COHEN, CAHUN? COLQUHOUN?
First name
WILHELM, WILLIAM?
Title/rank
Nationality
SCOT?
Region
Social status
Education
Religion

Text source

Wilhelm Cohen is listed as a Scot in Kedainiai, Lithuania in 1679.

T. Stanislaw, Materialy do dziejew kalwinizmu w Wielkim Ksiestwe Litewskiem w XVII wieku/Odrodzienie i reformacja w Polsce, XIV, 1969; T. Stanislaw, Z dziejow kalwinizmu w Wielkim Ksiestwe Litewskim w XVIII w./Annales Universitatis Mariae Curie - Sklodowska, Lublin - Polonia, vol. XXI, 8, 1966.

Service record

LITHUANIA, KEDAINIAI, KEDANY
Arrived 1679-01-01
Capacity COMMERCIAL?, purpose MERCANTILE?