SZOT, ANDRYS [SSNE 5547]

Surname
SZOT, SCOTT
First name
ANDRYS, ANDREW, TOMASZ, THOMAS
Title/rank
Nationality
SCOT
Region
Social status
Education
Religion

Text source

Andrew Thomas Scott was listed as a Scot living in Kedany, Lithuania in 1633.

Collecta Zboru Kiejdanskiego: To jest rachunek wszystkich recept i expens zborowych zaczety roku 1628 dnu 20 novembra - Lietuvos Mikslu Akademijos centrine biblioteka. Rankrasciu skyrius, F.9-3040.

Service record

LITHUANIA, KEDANY
Arrived 1633-01-01