SIMSON, ANDRZEJ [SSNE 5546]

Surname
SIMSON, SIMPSON
First name
ANDRZEJ, ANDREW, DAVID
Title/rank
Nationality
SCOT
Region
Social status
Education
Religion

Text source

Andrew David Simson was listed as a Scot living in Kedany, Lithuania in 1637.

Collecta Zboru Kiejdanskiego: To jest rachunek wszystkich recept i expens zborowych zaczety roku 1628 dnu 20 novembra - Lietuvos Mikslu Akademijos centrine biblioteka. Rankrasciu skyrius, F.9-3040.

Service record

LITHUANIA, KEDANY
Arrived 1637-01-01