OLIPHANT, WILHELM [SSNE 5538]

Surname
OLIPHANT
First name
WILHELM, WILLIAM?
Title/rank
Nationality
SCOT
Region
Social status
Education
Religion

Text source

William Oliphant was listed as a Scot living in Kedany, Lithuania in 1637.

Collecta Zboru Kiejdanskiego: To jest rachunek wszystkich recept i expens zborowych zaczety roku 1628 dnu 20 novembra - Lietuvos Mikslu Akademijos centrine biblioteka. Rankrasciu skyrius, F.9-3040.

Service record

LITHUANIA, KEDANY
Arrived 1637-01-01