NISBETH, WILLIAM [SSNE 3198]

Surname
NISBETH, NISBET, NISBIT
First name
WILLIAM, WELAM
Title/rank
LT. COLONEL
Nationality
SCOT
Region
ROCHILL
Social status
OFFICER

Text source

William Nisbeth was born in Scotland in 1596 and immigrated to Sweden in 1627. He became an ensign in the lifeguards in 1628. Later he was promoted to captain in the Upplands regiment in 1630. He was still in the Uppland regiment in 1641, and the following two years he was in colonel Gabriel Kyle's infantry regiment. He served as a regimental quatermaster in 1645 and became a major in 1646. When King Karl X got married Nisbeth was responsible for preparing 5 companies of his men to attend the royal wedding in 1654. In 1657 he was promoted to lieutenant colonel. He died on 21 July 1660. Nisbeth married Christina Gray [SSNE 6260] who died in 1654. He then married Anna Bollja who later married Thomas Erskine, a cavalryman. He had two sons, Carl [SSNE 1728] and Wilhelm [SSNE 3199]. Wilhelm was ennobled.

Sources: 

Swedish Riksarkiv, P. Sondén, Militärachefer I svenska arméen och deras skrivelser; Numerous letters can be found in 'Krigskollegium Kancelliet; Adressatregistratur till Krigskollegiets Registratur 1631-1654' including 26/9/1631, 28/11/1635, 18/6/1636, 18/8/1636. They continue with "att tillhålla sin fänrik Johan Crafoord det han tillbaka levererar vad han 1632 och 1633 over till deputat uppburit har 18/8/1637"; 10/5/1638, 29/3/1641; "att han icke allenast uppfordrar de 300 män Upplands knektar som skola besättas på tvenne skepp till Wismar utan ock gör sig själv färdig med dem överfölja 21/11/1647"; 10/6 1653; "att låta fältmarskalken Karl Gustav Wrangel bekomma 30 man soldater till något arbete 21/2/1654"; 6/5/1654, 12/5/1654, 20/5/1654, 3/6/1654, 13/6/1654, 15/6/1654, 1/7/1654, 4/7/1654, 26/7/1654; "att hålla i parat till vidare order en skvadron ryttare som här skola vid K Majt bröllopfest göra tjänst 17/8/1654"; 19/8/1654; "att hålla till K Majt bröllopsfest vid vidare order fem kompanier i beredskap 31/8/1654"; 17/11/1654 and 15/12/1654; Swedish Krigsarkiv, Muster Roll, 1630/2,36; 1631/2,22-24; 1632/3; 1633/3; 1634/3; 1635/1,4,5,27; 1636/3; 1637/4; 1638/3,6; 1639/3,6; 1640/3; 1641/3,4,23-25; 1642/3,14-19; 1643/4; 1644/2; 1645/3; 1646/2; 1647/3; 1648/2,16-18; 1649/2,11; 1650/4; 1651/3; 1652/3; 1653/2; 1654/2; 1655/2; 1656/10; 1657/2,7; Palmskiöldiska Samlingen, vol.227, p.529, 531; G. Elgenstierna, Svenska Adelns Ättartavlor, vol. 5, p.431; H. Marryat, One Year in Sweden, including a visit to the isle of Gotland (London, 1862), p.494; E.E. Etzel, 'Notes on Swedo-Scottish families', Scottish Historical Review, vol.9, 1912, p.274.

Service record

SWEDEN, UPPLAND REGIMENTS
Arrived 1628-01-01, as CAPTAIN
Departed 1657-12-31, as LT. COLONEL
Capacity OFFICER, purpose MILITARY