DUWALL, ELSA [SSNE 2958]

Surname
DUWALL, MACDOUGALL
First name
ELSA
Nationality
SCOTO-SWEDISH

Text source

Elsa Duwall was a daughter of Jacob Duwall [SSNE 1623]. She married Larentz Creuz.

Swedish Krigsarkiv, Svenska Sjöofficerare vol. ii, Biografiska anteckningar om officerare anställda vid örlogsflottan åren 1600-1699, unpublished typescript. Section 'Namnregister över kvinnor', p.24; Svenska Adelns Ättartavlor, vol. 2, p.357

Riksarkivet, Skoklostersamlingen II. Personarkiv. (RA/720795.012), E 8151. Elsa Duwall to Per Brahe, 1658-1659.

Female.

Service record

SWEDEN,
Arrived 1620-01-01
Departed 1675-12-31
Purpose MISC.