CUNNINGHAM, UMFRED [SSNE 175]

Surname
CUNNINGHAM, CONEIGAM
First name
UMFRED, WMFRA
Title/rank
CAPTAIN-MAJOR
Nationality
SCOT

Text source

Umfred Cunningham served as a major in the Swedish army and was buried in Sigtuna in 1625. The information was supplied by Ola Undin and Stefan Palm who found it during their research while putting together a display of Scots for Sigtuna Museum in May 2007.

Umfred Cunningham -1625. Captain-Major i svensk tjänst. Död 1625. Inventarieförteckning avdelning Huvudbaner i Mariakyrkan Sigtuna. ”Ett litet, målat på trä med löfverk af bleck. Inskriften: Christus ist mein lebn, sterben ist mein gewin. (Kristus är mitt lif, döden är min vinning). Wmfra Coneigam Mayor Anno 1625.” 3) 3) Vapnet utgöres af ett svart Antoniekors i blått fält, med en gyllene stjerna i hvar och en af korsets vinklar och en halfmåne af guld i sköldens nedre del; på skölden en öppen torner-hjelm, hvarur uppskjuter en beväpnad arm, hållande ett svärd. En av ätten Cuninghame blef 1747 naturaliserad på svenska riddarhuset genom sedermera öfversten och svärdsorden-riddaren Thomas Cuninghame, som föddes 1691 och dog 1759. Det introducerade vapnet är olika med detta utom Antoniekorset, som förekommer i båda. Fyra öfverstar och en major med detta namn deltogo i trettioåriga kriget.” Källa: Upplands forminnesförbunds skrift om Mariakyrkan i Sigtuna ca 1870.

Service record

SWEDEN, SIGTUNA
Departed 1625-12-31, as CAPTAIN MAJOR
Capacity OFFICER, purpose MILITARY